Tillgängliga alster


"Det Skälvande Mysteriet" av C.A Nordblom

Detta alster är en hommage till det metafysiskt fruktansvärda och vilda - den utplånande men samtidigt upplyftande kraften av diabolisk transmutation, som upplevs när vi överbryggar vår skräck inför det okända och åskådliggör världen bortom dualitet. Nordblom väver samman Rudolf Ottos välkända teologiska koncept "Mysterium tremendum et fascinans" med sökandet efter förbjuden och förgörande esoterisk kunskap, där han lånar tematik och poetiskt språk från en rad vitt skilda kontexter såsom Tantra shastra, nordisk häxkonst, antik Theurgi och 80-tals Black Metal.
99 SEK"HEKATE - Korsvägens Gudinna" av Idlu Lili Regulus.


Boken behandlar en av antikens mörkaste och mest gåtfulla gudinnor; den skräckinjagande modern av häxkonst, den nattliga väktaren av döden och livets portar, den uråldriga och nyckfulla - Hekate. Fastän Hennes ansikten traditionellt avbildades som tre, så kommer läsaren att här kunna ta del av långt fler.
Idlu Lili Regulus tar avstamp i den klassiska antika litteraturen men förenar den historiska teorin med ett djupt personlig perspektiv baserat på författarens egna magiska och religiösa praktik. 56 sidor häftad bok illustrerad av David S. Herrerías, mfl.

Kapitel:
I. Ursprung till en gudinna utan början och utan slut
II. Hon med vackra avkommor (samt andra med Hekate förknippade deiteter)
III. Kraftord och Heliga titlar
VI. Drottningen i Djupet
V. Månens Gudinna
VI. Växter och andra offermaterial
VII. Hekataia,Hekatêsion
VIII. Hekates heliga nätter och offer
IIX. Korsvägens riter
IX. Kvarlevor av Hennes kult
X. Början på slutet av din gamla existens
XI. RITUELL APPENDIX

Slutsåld.

On the Symbolism of Baphomet

Avgrund is proud to present its first publication for an english speaking audience, called "On the Symbolism of Baphomet". Written by the philosophical scholar Ambula ab Intra, the article provides an in depth esoteric reading and analysis of the symbolic nature of Eliphas Levi's (in)famous depiction of the hidden god of the knights templar. The author meditates on the image from a vast number of perspectives such as qabalah/kabbalah, luciferianism, witchcraft, buddhism, shaivism as well as classic art and astrology, yet always returning to a firm ground in the hermetic alchemy.
12 page booklet. Lim. 100 copies.
7 EU/7 USD/70 SEK + Postage    Varanasi

"Varanasi" - En estetisk reseskildring av David Herrerias och Carl Nordblom "I Augusti 2016 spenderade 2 pilgrimmer en vecka i den heliga staden Varanasi/Benares, vilket resulterade i skapandet av ett antal texter, målningar och fotografier. Dessa kan ses som "estetiska dagboksanteckningar" eller reseskildringar där gränsen mellan den inre och yttre färden många gånger blir grumlig och sammanblandas.

Många gånger rör vi oss i text och bild i teman som synliggör och ifrågasätter bildandet av motsatser. Här berörs avgränsningen mellan det mänskliga i relation det gudomliga, det sköna kontra det groteska eller det främmande i dess möte med det välkända. Dessa principer kolliderar dock konstant med varandra i text och bild och får oss att ifrågasätta våra inbillade dikotomier. Shakti kan ej finnas utan Shiva och Shiva kan ej finnas utan Shakti."
99 SEK    

Pakt
I gryningarnas gryning svors den första pakten mellan
den Ende och dess spegelbild i den svarta oceanen. Dess öga mötte
sin pupills djup och drog ut sin blick igenom den stilla tomheten.
Sjöng månspeglar om sitt hjärta i en kringvandring längs sin tysta sol.
Den sade ”bliv” och den blev.

”Pakt” är en poetisk meditation över en magio-mystik process, dess filosofiska och praktiska natur, iscensatt vid den heliga korsvägen.
Detta är platsen där det fördolda blir uppenbarat, där liv och död sammanlänkas och alla möjligheter gör sig gällande i förbindelse mellan det ena och det absolut andra.
Detta är platsen där den märkligaste av gudar lockar oss att träda ut ur oss själva och in i fördömmelsens extatiska dans, för att finna den märkligaste av välsignelser.

”Pakt” talar blott om en av de otaliga vägarna till just denna platsen och dess ord måste förstås enbart som de blodiga fotspår som lett en vandrare dit. Dess funktion är inte funnen i att instruera eller förklara, utan att inspirera och lovsjunga. Dess mening är inte funnen i dess krokiga stavelser, utan i avgrunderna som vilar emellan deras rader.
”Pakt” är både den poetiska debuten av C. Nordblom, samt den första publikationen hos Avgrund förlag.

Slutsåld

... Och så trädde jag in i nattens fördömda cirkel,
där det första av ord uttalats och sporde
främlingen i skuggan av dess mittpunkt. Utanför och
innanför i ett enda andetag, slöt jag mig själv om mig själv i en hemlig
ed av blodsprängd död och sönderskrattat liv.
Skrev jag mitt enda namn med mitt hjärtas kokande blod
på Djupets ark och sålde all min mening för det meningsupplösande.
Jag sade ”bliv” och jag blev.

Pakt Träsnittstryck

Träsnittstryck av omslaget av "Pakt" målat av David S. Herrerias finns tryckt på bibelpapper i formatet 37x20 cm (limiterad i 22 exemplar).

333 SEK


Kontakt: info@avgrundforlag.com